Ως το καλύτερο scooter στην κατηγορία
«BEST VALUE FOR MONEY ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ»
αναδείχθηκε στην ψηφοφορία “BEST MOTO 2017” το CRUISYM 300i