ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ: Τα πέντε από τα δέκα πρώτα μοντέλα των πωλήσεων του 10μήνου ήταν της SYM

Τα πέντε από τα δέκα πρώτα μοντέλα των πωλήσεων του 10μήνου ήταν της SYM

Τα πέντε από τα δέκα πρώτα μοντέλα των πωλήσεων του 10μήνου ήταν της SYM.

Πηγή: SCOOTERNET.GR